"Школа сприяння здоров’ю"

Організаційно-педагогічна основа фізично-оздоровчого виховання дошкільника базується на принципах прогностичної педагогіки й враховує вікові особливості дошкільників та тісно пов’язуються з матеріалами інших розділів програми, що формують фізичну й духовну основу особистості в процесі освіти.

Для фізичного виховання використовуються різноманітні засоби й методи,включаючи як традиційні так і нетрадиційні, котрі спрямовані на реалізацію оздоровчих, освітніх та виховних завдань,а саме:

· оздоровчі: зміцнення здоров’я, загартування організму, виконання гігієнічних правил, профілактика захворювань.

· Навчальні: формування рухових навичок і умінь, розвиток фізичних, сенсорних якостей, формування культу здорового образу життя.

· Виховні: сприяння розумовому, моральному, естетичному й трудовому вихованню.

Основою системи фізичного виховання в нашому закладі є руховий режим як сукупність різних засобів та організаційних форм роботи з дітьми у достатньому обсязі, раціонально поєднуваних і послідовно використовуваних залежно від віку дітей, місця в режимі дня, сезону тощо.

Ефективність фізичного виховання забезпечується комплексним застосуванням всіх засобів фізичного виховання. Це: фізкультурні вправи (гімнастика,ігри,елементи спорту і туризму), оздоровчі сили природи (повітря,сонце і вода), гігієнічні чинники (режим харчування, занять і відпочинку, гігієна взуття, одягу, обладнання).

Сукупність організаційних форм роботи,обов’язкових для впровадження в освітній процес, становлять: заняття з фізичної культури, фізкультурно-оздоровчі заходи (ранкова гімнастика, гімнастика пробудження після денного сну, фізкультхвилинки, фізкультпаузи, загартувальні процедури), різні форми організації рухової активності у повсякденні (заняття фізкультурними вправами на прогулянках, фізкультурні свята і розваги, дитячий туризм, рухливі ігри, самостійна рухова діяльність, Дні здоров’я, індивідуальна робота з фізичного виховання).

Основні засади

Вихідні засади Концепції фізкультурно-оздоровчої роботи визначаються правом кожної людини дбати про своє здоров’я і передбачають:

* створення розвивального,матеріально-технічного середовища;

* виготовлення наочних посібників про формування знань про здоровий спосіб життя;

* систему методичної роботи з підвищення компетентності дошкільних працівників з питань фізкультурно-оздоровчої роботи;

* науково-методичне керівництво поглибленою роботою колективу дошкільного закладу з означеної проблеми;

* використання новітніх теоретичних методичних розробок, практичного набуття вихователів, лікарів, фізкультурних і музичних працівників;

* максимальне пристосування до природи дитини,до вікових,індивідуальних особливостей, до фізіологічних,психологічних, національних рис;

* диференціацію навчально-виховного процесу,відповідність індивідуальних задатків, нахилів, здібностей, інтересів та потреб кожного вихованця;

* гуманізацію й демократизацію педагогічного процесу як найважливішу умову вільного самопочуття дитини в дошкільному закладі.

Істотним компонентом в організації фізичного виховання у дошкільному закладі є співпраця педагогічного колективу з родинами вихованців,просвітницька робота з батьками: це і наочна пропаганда (батьківські куточки, бюлетні, фотостенди), обговорення проблем зміцнення здоров’я і фізичного розвитку дітей на батьківських зборах та консультаціях, активне залучення батьків до підготовки та проведення фізкультурних заходів з дітьми.

Кiлькiсть переглядiв: 142

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.